Punjabi Bagh Club
Sh. Bhupinder Singh Jaggi
Patron
Sh. Gurlad Singh
Patron
Sh. Jagdish Chawla
Patron
Sh. S. K. Sachdeva
Chairman
Dr. Sushil Kumar Gupta
President
CA N. K. Goel (FCA)
Sr. Vice President
Sh. Amarjit Singh Makkar
Vice President
Sh. Rajnikant Sahni
Vice President
Sh. Gurinder Pal Singh (Raju)
Honorary General Secretary
Sh. Bhupesh Ahuja
Hony. Secretary
Sh. J. D. Gupta
Hony. Secretary
Sh. Satish Jindal
Hony. Secretary
Sh. Arun Nandrajog
Hony. Jt. Secretery
Sh. Chittranjan Pal Singh
Hony. Jt. Secretery
Sh. Ashok Kr. Goel
Executive Member
Sh. Deepak Kapoor
Executive Member
Sh. Harsh Soni
Executive Member
Sh. Jagmohan Sehgal
Executive Member
Sh. Manbir Singh Sahni
Executive Member
Sh. Manjit Singh Sachdeva
Executive Member
Sh. Mohinder Singh Aneja
Exective Member
Sh. Pankaj Arora
Executive Member
Sh. Raja Ram Jindal
Executive Member
Sh. Ravi Bhushan Chadha
Executive Member
Sh. Sahib Chand Singhal
Executive Member
Sh. Sanjeev Sehgal
Executive Member
Sh. Sunil Dua
Executive Member
Sh. Sudhir Bambha
Society Nominee
Sh. Ved Prakash Jain
Society Nominee
Sh. Rajesh Gullah
Special Invitee
Sh. Ishwar Bansal
Special invitee
Sh. Arjinder Singh Vohra
Special Invitee
Sh. Kumud Khanna
Special Invitee
Sh. Ramesh Chand Garg
Special Invitee
Sh. Joginder Gahlot
Special Invitee
Sh. Vikas Chopra
Special Invitee
Copyright@2014 PUNJABI BAGH CLUB, All rights reserved.